ARBEIDSBEMIDDELING: WERKGEVERS

WERVING & SELECTIE INCL. COACHING

  • De match tussen organisatie/functie en kandidaat
  • Ondersteuningsvragen van uw organisatie en coaching ingehuurde medewerker tijdens de tewerkstelling
  • Verloning

OUTPLACEMENT

  • De verschuiving van werk naar (ander) werk voor personeel bij reorganisaties en andere uitstroom

RE-INTEGRATIE

  • Begeleiding bij werkhervatting na een time-out.

Flexibele arbeid maakt uw organisatie buigzaam, gefocust op de juiste zaken op het juiste moment en helpt bij het behalen van uw organisatiedoelstellingen. Wij pretenderen niet alle ins en outs van uw sector/organisatie te kennen, maar wel dat we een juiste match maken tussen werk (vraag) en mens (aanbod). Deze klussen worden zelfstandig én in samenwerking met relaties in de arbeidsbemiddelingssector uitgevoerd.  Gezamenlijk ontzorgen we uw organisatie door onze kennis, ervaring en netwerk in te zetten zodat u de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment hebt.

Geïnteresseerd geraakt? info@progresso-management.nl of vacatures@progresso-management.nl

 

Interim Management | Projecten | Coaching | Advies | Arbeidsbemiddeling