ENGINEER TELECOM

ENGINEER TELECOM INFRA (diverse standplaatsen)

Doel van de functie

Het tijdig ontwerp van een kwalitatief hoogwaardig coaxiaal en/glasvezelnetwerk tegen de laagst mogelijke kosten.

Verantwoordelijkheden/taken

 • Uitwerken van schema’s.
 • Maken van stappenplannen, kostprijscalculaties en offertes
 • In gang zetten van alle benodigde vergunningstrajecten zodanig dat juridische ligging geborgd is
 • Bestellen van benodigde materialen
 • Borgen van de kwaliteit van het engineeringswerk.
 • Bewaken van voortgang van onder zijn/haar verantwoording uitgevoerde ontwerpen door derden
 • Borging tijdens werkvoorbereiding dat er tegen de wettelijk vereiste veiligheids- en milieucondities uitgevoerd kan worden.
 • Initiëren van en participeren in overleggen ten einde samenwerking en synergie te bewerkstelligen met in- en externe partijen over de technische uitvoerbaarheid en planning van in voorbereiding zijnde projecten.

 Werkvoorbereiding

 • Verantwoordelijk voor tijdige afhandeling van haalbaarheidsstudies op netwerkconnectiviteit
 • Verantwoordelijk voor toetsen informatie betreffende werken door derden op belangen en consequenties voor het te ontwerpen netwerk
 • Adviseren van de Projectleider te nemen maatregelen en in te nemen standpunten tav wet- en regelgeving bij verleggingen en reconstructies.

 Technisch ontwerp

 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ontwerpen. Indien van toepassing; in deze hoedanigheid controleert de functionaris detailontwerpen van externe partijen op kostenefficiëntie, technische kwaliteit en naleving van de geldende richtlijnen. Hij/zij stuurt daarbij aan op continue verbetering van de externe partijen.
 • Bij uitbesteding, verantwoordelijk voor de doorvertaling van de richtlijnen en concepten over technische (netwerk ) specificaties naar praktische richtlijnen, kaders en voorwaarden en voor leveranciers en stakeholders
 • Overdracht van het ontwerp aan de voor implementatie verantwoordelijke afdeling/functionaris/partij
 • Verantwoordelijk voor het adequaat afstemmen van en zoeken naar technische oplossingen van werkveldoverstijgende vraagstukken met in- en externe partijen zodat de overeengekomen planning kan worden gerealiseerd.

 Vaststelling projectkosten

 • Verantwoordelijk voor de vaststelling van de projectkosten. Zorgt daarbij voor de meest optimale projectkosten tov de optimale beheerssituatie.
 • Maakt analyses obv nacalculaties over kostenniveaus en initieert verbeteringen in ontwerp en/of richtlijnen
 • Initieert overleg met interne stakeholders om verbeteringen in concepten en richtlijnen te realiseren

Controle ontwerp en revisie

 • Controleren ontwerpen uitgevoerd door derden en sturen op structurele verbetering van de ontwerpkwaliteit.
 • Verantwoordelijk voor een correcte registratie van de technische ontwerpen in de netwerkadministratie, dit in het kader van de overdracht aan beheer.)
 • Technisch verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de vooraf goedgekeurde ontwerpen. Afwijkingen in uitvoering op het ontwerp wordt geanalyseerd en verbeteringen worden geïmplementeerd. Bij ongeoorloofde afwijkingen worden verantwoordelijke leveranciers en Build supervisor aangesproken.

 Kennis & Ervaring

 • MBO+/HBO werk- en denkniveau
 • Relevante Opleiding op MBO/MBO+ niveau (technische richting)
 • Kennis van telecommunicatienetwerken (TCAI 1 of SECT 1a en 2a)
 • Kennis van de concepten en de componenten binnen coax en glas netwerk
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder Telecommunicatie wetgeving en veiligheidsregelgeving
 • min 2 jaar ervaring in vergelijkbare functie
 • Kennis van technische applicaties (engineering en netwerkadministratie)
 • Kennis van kantoorautomatiseringssystemen

Competenties

 • Organisatie: Resultaatgericht, Klantgerichtheid, Flexibiliteit
 • Afdeling: Communiceren, kwaliteitsgericht, teamplayer, omgevingsgericht en flexibel in denken en doen.

Interim Management | Projecten | Coaching | Advies | Arbeidsbemiddeling