NETWORK CONTROLLER

NETWORK CONTROLLER (Standplaats Leeuwarden)

Doel van de functie

Borging, evaluatie en verbetering bestaande informatiebeschikbaarheid binnen gestelde SLA, ten behoeve van een optimale afnemerstevredenheid, alsmede het op technisch registratiegebied ondersteunen van de Network Administrators en Network Information Specialisten met als doel een optimale kwaliteit en beschikbaarheid van de netwerkinformatie te bewerkstelligen.

Resultaatgebieden en kernactiviteiten

 • Controleren en analyseren van informatie ten aanzien van netwerkgegevens en diensten: in staat zijn om de netwerkdata in de systemen om te zetten in informatie voor derden
 • Verwerken van informatie ten aanzien van netwerkgegevens en diensten: het verwerken van complexe informatie vanuit de stakeholders die meer inzicht geven in de fysieke en logische netwerk administratie
 • Coachen collega Network Administrators
 • Rapportages: verantwoordelijk voor vertaling van data/informatie naar een beknopte presentatie die de conclusies krachtig en juist weergeven
 • Onderhouden contacten met derden: kan de behoefte van stakeholders in kaart brengen rondom technische netwerk informatie en is in staat hier een vertaling van te maken in bruikbare informatie
 • Voert controle uit op de input en/ of rapportage en reconcilieert de informatie met de bron data
 • Continue verbetering van de rapportages en presentaties
 • Toont initiatief en pro-activiteit
 • Komt actief en ongevraagd met initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie.

 Kennis & Ervaring

 • HBO werk en denkniveau richting data- en informatietechnologieën
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een proces georiënteerde omgeving
 • G-CAI1/SECT 1A.
 • SECT 2A is een pré
 • Een goede beheersing van de Nederlandse (bovengemiddeld) en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van netwerktechnologieën, (HFC, Data & Optical Netwerk)
 • Kennis van (technische) registratie systemen.
 • Kennis van methoden en processen en kennis van de theorie daarachter.

Lerende omgeving

 • Geeft actief invulling aan mogelijkheden om te leren en zichzelf te ontwikkelen
 • Toont bereidheid te willen leren van zowel positieve als negatieve ervaringen
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Deelt kennis en informatie en zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken.

 Competenties

 • Flexibel in denken en doen
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Kwaliteit
 • Coachen

Interim Management | Projecten | Coaching | Advies | Arbeidsbemiddeling